Flexitrack

Je hebt enorm veel talent maar je komt niet in aanmerking voor een topsportstatuut? Geen nood, met het flexitrackprogramma van onze school krijg je de kans om topsport te combineren met studies waardoor je op beide vlakken hoog kan scoren.

Wat houdt het flexitrack  precies in?

Een trajectbegeleider werkt in samenspraak met je ouders een passend en individueel leertraject uit. Je kan dan  bijvoorbeeld tijdens de schooluren een extra training gaan volgen.

Dit flexibel leertraject wordt vervolgens voorgesteld aan de begeleidende klassenraad die het voorstel moet goedkeuren. Een gunstig advies krijg je van de klassenraad als je voldoet aan twee voorwaarden:

●  een vrijstelling van lesuren mag geen negatieve invloed hebben op je leerprestaties.

●  de leerstof van de weggevallen lesuren kan door jou zelfstandig verwerkt worden.

Nog vragen?

Neem dan contact op met de topsportcoördinator.

Contact

Topsportcoördinator
Nancy Beken
nancy.beken@sportschoolhasselt.be
011/71.01.41